Ore vandværk

Rent vand kommer fra vandværket
  

Medlem af Danske Vandværker    

Husk

Måleraflæsning

31.December

hvert år.