Ore vandværk

Rent vand kommer fra vandværket
  

Medlem af Danske Vandværker    

OBS.

Der er i øjeblikket 

driftsforstyrrelser 

på vandværket