Ore vandværk

Rent vand kommer fra vandværket
  

Medlem af Danske Vandværker    

OBS.

Målerudskiftning i alle helårshuse vil blive foretaget i august/september 2019

af SONNY VVS. Start d. 12 august.