Ore vandværk

Rent vand kommer fra vandværket
  

Medlem af Danske Vandværker    

VELKOMMEN TIL

ORE VANDVÆRKS

HJEMMESIDE

DRIFTINFORMATION
Målerudskiftning i alle 
helårshuse er slut.

Vandværket er igen i gang efter renovering 2017.
Boring 2. Orevej 105
Vandets hårdhedsgrad er 16-18 dh
(temmelig hårdt)
Boring 4 på Åstrupvej 7 er færdig og taget
i brug 1. April. 2016

Ny blæser 2017.

Ny skyllepumpe 2018

Boring 3. Åstrupvej 5.

Ore vandværk 75 ÅR

13 Marts 1942

13 Marts 2017

Filterrum 2012

Opgravning ved vandværk 2012