Ore vandværk

Rent vand kommer fra vandværket
  

Medlem af Danske Vandværker    

DRIFTINFORMATION

Der er i øjeblikket ingen

driftsforstyrrelser på

vandværket.

VELKOMMEN TIL

ORE VANDVÆRKS

HJEMMESIDE

Vandets hårdhedsgrad er 16-18 dh
(temmelig hårdt)
Boring 2. Orevej 105
Boring 3. Åstrupvej 5.
Vandmåler boring 3-4
 

Filterrum 2012

Boring på Åstrupvej 7 er færdig og taget
i brug 1 April. 2016
Boring 4. Åstrupvej 7.

GL.udluftning

2016.

Ny udluftning

2016.

Ore vandværk 75 ÅR

13 Marts 1942

13 Marts 2017

Opgravning ved vandværket 2012