Ore vandværk

Rent vand kommer fra vandværket
  

Medlem af Danske Vandværker    

DRIFTINFORMATION

  Alle har vand P.T.
Vandværket er igen i gang efter renovering.

Ore Strandpark,

 renovering af målerbrønde

m.m. er færdige. 

Boring 2. Orevej 105
Boring 3. Åstrupvej 5.

VELKOMMEN TIL

ORE VANDVÆRKS

HJEMMESIDE

Vandets hårdhedsgrad er 16-18 dh
(temmelig hårdt)
Boring på Åstrupvej 7 er færdig og taget
i brug 1 April. 2016
Ny målere monteret.

GL.udluftning

2016.

Ny udluftning

2016.

Ore vandværk 75 ÅR

13 Marts 1942

13 Marts 2017

 

Filterrum 2012

Opgravning ved vandværket 2012