Ore vandværk

Rent vand kommer fra vandværket
  

Medlem af Danske Vandværker    

Vandets hårdhedsgrad er 16-18 dH (temmelig hårdt)

Filterrum 2012Velkommen til

 Ore vandværks

hjemmeside.Der er i

øjeblikket ingen

driftsforstyrrelser

på vandværket.

 

    

.


Boring på Åstrupvej er færdig og taget i brug 
1.April.2016 
Generalforsamling 22. April. 2017. KL. 10.00
Åstrup Forsamlingshus.
Hent regnskab under generalforsamling.
efter 23. Feb. 2017.
Opgravning ved vandværket 2012

Ny udluftning

2016.

GL.udluftning

2016.